Privacyverklaring werkenbijmediq.nl

Deze privacyverklaring geldt specifiek voor het verzamelen van persoonsgegevens via de website werkenbijmediq.nl en is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van Mediq. Deze vind je op www.mediq.nl/about-mediq/privacy.

Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

Via werkenbijmediq.nl verzamelt Mediq persoonsgegevens. Deze gebruiken we om:

 • Het mogelijk te maken om online op een vacature te reageren en de functionaliteit van onze website te gebruiken Jouw online-sollicitatie te verwerken en over het verloop van de procedure te communiceren
 • Jouw geschiktheid als kandidaat te beoordelen
 • Jouw vragen en opmerkingen te beantwoorden Jou te informeren over relevante nieuwe vacatures
 • Inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze zo nodig te verbeteren

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld om contact met je op te nemen over jouw sollicitatie en voor het inplannen van sollicitatiegesprekken. Daarnaast bekijken we op basis van jouw gegevens of er voor jou interessante vacatures bij ons openstaan en kunnen we je hiervoor benaderen.

Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken we:

 • Informatie van jouw cv, LinkedIn-profiel en motivatie over bijvoorbeeld jouw opleidingsniveau
 • Informatie over jouw beschikbaarheid, het aantal uren dat je per week wilt werken en jouw salarisindicatie
 • Informatie over jouw arbeidsverleden: jouw eerdere werkgevers, stages en referenties Informatie uit persoonlijke contacten en telefoongesprekken
 • Gegevens waarop wij jouw potentiële geschiktheid als medewerker beoordelen Bijzondere persoonsgegevens zoals je pasfoto voor zover je die opneemt in bijvoorbeeld je cv of LinkedIn-profiel

Hoe verwerken we persoonsgegevens?

Mediq verwerkt persoonsgegevens onder andere door het verzamelen, bewaren, wijzigen, opvragen, gebruiken, doorzenden of vernietigen van informatie. Mediq bewaart jouw persoonsgegevens voor zover nodig om je van dienst te zijn, en voor zover nodig of is toegestaan op basis van de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden zo spoedig mogelijk verwijderd.

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat we:

 • Het verwerken van jouw persoonsgegevens beperken tot de informatie die nodig is voor de vastgestelde doelen
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • Jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen
 • Jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren en te verwijderen

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De voor het versturen van job-alerts benodigde gegevens bewaren we tot het moment van jouw uitschrijving. Jouw sollicitatiegegevens bewaren we tot maximaal vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij we jouw toestemming hebben om deze gegevens langer te bewaren om je bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dit geval bewaren we jouw sollicitatiegegevens maximaal één jaar. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Verstrekking aan derden

Voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure schakelen we soms een derde partij in, bijvoorbeeld recruitment - of assessmentbureaus. De door jou verstrekte gegevens worden alleen aan derde partijen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw sollicitatie of gevraagde diensten. Ook zij moeten goed en zorgvuldig met je gegevens omgaan. Elke externe partij met wie we zakendoen op een manier waar persoonsgegevens aan te pas komen, heeft een separate overeenkomst met Mediq die voldoet aan de eisen van de wet.

Zijn jouw gegevens aan te passen of te verwijderen?

Je kunt ons altijd benaderen met het verzoek om jouw persoonsgegevens in te zien of te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn. Daarnaast kunt je je beroepen op het recht van vergetelheid en dataportabiliteit zoals in de AVG is omschreven. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Onze contactpersoon voor vragen over privacy

Je kunt je gegevens laten aanpassen of verwijderen door contact op te nemen via [email protected]. Hier kun je ook terecht als je vragen over deze privacyverklaring hebt.